Brand manheru marokwe, chirimo. Makopi ezvipfeko zvemhando